Dostosuj wydruk

Burmistrz wydał oświadczenie w sprawie przetargu, który prześwietlało CBA

Burmistrz wydał oświadczenie w sprawie przetargu, który prześwietlało CBA

Jarocin. Burmistrz Adam Pawlicki wydał oświadczenie dotyczące sprawy unieważnienia przetargu na sprzedaż gruntów w Cielczy. To reakcja szefa gminy na dzisiejsze doniesienia mediów i rzecznika Centralnego Biura Śledczego [ZOBACZ TUTAJ].

 

Jak informuje CBA 23 maja 2019 roku, tj. w dniu, w którym miała odbyć się część jawna przetargu, funkcjonariusze udali się do Urzędu Miejskiego w Jarocinie i uczestniczyli w części jawnej przetargu.

„Wówczas zaobserwowali, że koperty zawierające oferty zostały już wcześniej otwarte przez pracowników Urzędu Miejskiego. Zachowanie takie było sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto wystąpienie takiej sytuacji stworzyło możliwość wglądu w treść oferty i okazję do wywierania wpływu na wynik przetargu poprzez manipulację przebiegiem postępowania. W szczególności mogło dojść do ujawnienia ceny zawartej w ofercie, co godzi w zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę niejawności ofert przed momentem ich otwarcia w części jawnej przetargu” – w oświadczeniu agencji.

24 maja 2019 roku, Delegatura CBA w Poznaniu wystąpiła do Burmistrza Jarocina z wnioskiem o unieważnienie ww. przetargu. 28 maja 2019 roku wydał on zarządzenie w sprawie jego unieważnienia.

 

Po południu Adam Pawlicki odniósł się do tych ustaleń i podawanych w sprawie informacji w mediach w specjalnym oświadczeniu. Portal jarocinska.pl wcześniej cytował pierwszego zastępcę burmistrza Bartosza Walczaka, który wypowiadał się w podobnym tonie [ZOBACZ TUTAJ].

 

 

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA PONIŻEJ

W związku z przetargiem pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarocinie Obręb Bogusław – Kopernika na sprzedaż około 42 hektarów gruntów gminnej ziemi informuję, tak jak to wcześniej zrobiłem podczas sesji Rady Miejskiej w Jarocinie, że podjąłem decyzję o unieważnieniu ww. przetargu. Nieprawdziwe i mogące szkodzić gminie są przekazane do publicznej wiadomości informacje, że wartość tych gruntów opiewa na kwotę ponad 3,3 mld zł.

Nieprawdą jest, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zmusiło mnie do unieważnienia przetargu. Prawdą jest, że w toku czynności analityczno-informacyjnych CBA oraz radców prawnych jarocińskiego urzędu miejskiego, którzy analizowali przetarg, wykazano, że postępowanie może budzić wątpliwości pod względem prawnym. W związku z tym, aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń co do poprawności przeprowadzenia przetargu, podjąłem decyzję o unieważnieniu postępowania i jego ponownym ogłoszeniu. Natomiast sugestia - co do ograniczenia oferentów, mogących wziąć udział w postępowaniu, czyli do rolników z gminy Jarocin – pod adresem moim czy urzędu - są nieprawdziwe, ponieważ regulacje te zostały wprowadzone przez obecny rząd, celem ochrony gruntów rolnych, i nie podlegają decyzjom władz lokalnych.

Działanie CBA pozwoliło nam uniknąć jakichkolwiek podejrzeń co do poprawności i przejrzystości przeprowadzenia przetargu. Za współdziałanie delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu w tej sprawie jestem bardzo wdzięczny, co znalazło odzwierciedlenie w oficjalnym podziękowaniu, które wystosowałem do władz CBA.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina

 


Szef gminy ujawnił też pismo przesłane do CBA 13 czerwca, w ktorym dziękuje agentom "za wskazanie wątpliwości prawnych". Cała teść dostępna w galerii  

autor: Bartek Nawrocki

Źródło:

Dodano: 2019.06.14

zwielkopolski24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31