Dostosuj wydruk

Bojanowo - osoby zasłużone

Stefan Bojanowski Założyciel miasta w 1638 roku. Boguslaw Bojanowski Założyciel w 1663 r. miasta Bogusławowa, wchłoniętego później przez Bojanowo. Stanisław Plewka (1898 - 2003) Powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej w 1920 r. Żarliwy patriota, wzór dla następnych pokoleń. Janina Nickowska (1915 - 2004) Długoletnia nauczycielka języka polskiego w bojanowskiej Szkole Rolniczej, pasjonatka i animatorka teatru amatorskiego. Kazimierz Idczak (1928 - 1998) Długoletni dyrektor Szkoły Rolniczej w Bojanowie, która pod jego kierownictwem rozwinęła się i nabrała renomy. Kazimierz Rzóska (? - 1969) W okresie międzywojennym dzierżawca majątku w Gołaszynie. Przez okoliczną ludność nazywany "panem porucznikiem". Doprowadził majątek do rozkwitu.

autor: Redakcja

Źródło:

Dodano: 2009.10.30

zwielkopolski24.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31