Dostosuj wydruk

Obcokrajowcy opanowali rynek pracy w Wielkopolsce. Jest ich już 50 tysięcy

Obcokrajowcy opanowali rynek pracy w Wielkopolsce. Jest ich już 50 tysięcy

Wielkopolska. Praca w Wielkopolsce. Obcokrajowcy w Wielkopolsce. Emigracja zarobkowa w Wielkopolsce

Oficjalne dane pokazują, że szybko przybywa w Polsce obcokrajowców, którzy tu pracują i prowadzą swoje firmy. Jak podaje ZUS wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prawie 73 procent to obywatele Ukrainy.

 

 

To oczywiście ci wszyscy, którzy w naszym kraju przebywają legalnie i pracują. Niektóre szacunki co do szarej strefy wskazują, że emigrantów szukających zatrudnienia w Polsce może być drugie tyle.

W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców w Polsce przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już prawie 494 tysięcy. Przeszło połowa z nich (ok. 282 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18,5 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

 

 

Za gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników odpowiada przede wszystkim migracja z Ukrainy. W tej chwili Ukraińcy stanowią prawie 73 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich prawie 27,5 tysiąca. Kolejni są Wietnamczycy (ponad 8 tys.), obywatele Mołdawii (7,7 tys.) i Rosji (6,9 tys.) – informuje ZUS.

 

- Bardzo cenny dla naszego systemu ubezpieczeniowego jest fakt, że cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju, podlega polskim ubezpieczeniom społecznym i tu opłaca składki – podkreśla Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika.

 

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 47,7 tysięcy obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (39,7 tys.), Białorusini (1,5 tys.), obywatele Mołdawii (647) oraz Bułgarii (398). Większość z nich ma umowę o pracę. W regionie jest też ponad 1200 cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą. W tej grupie również najwięcej jest Ukraińców, Białorusinów, Bułgarów, Wietnamczyków i Niemiec.

Na terenie Południowej Wielkopolski (dane ZUS Ostrów Wlkp.) na zgłoszonych do ubezpieczeń jest 15 tys. obcokrajowców (w 2016 było to 7200). Zdecydowana większość pochodzi z Ukrainy (13,5 tys.), Białorusi (339), Mołdawii (168) i Bułgarii (55).

autor:

Źródło:

Dodano: 2018.06.23

zwielkopolski24.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31